محصولات آجر و آجر نما درنما:

این مجموعه توانسته است با برنامه ریزی دقیق و با امکانات به روز دنیا محصولات آجر نما خود را با بهترین کیفیت وارد بازار نماید.به همین خاطر محصولات درنما از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

از محصولات میتوان به نمونه های زیر اشاره کرد:

آجر نما نسوز

آجر قزاقی

آجر لعابی

و…

محصولات آجرنما
درنما پیشگام در محصولات آجر و آجر نما
fa_IR